close up ona a parasite

Tasiemiec nieuzbrojony


Tasiemczyca jest chorobą przewodu pokarmowego wywołaną przez tasiemca nieuzbrojonego ( Taenia saginata), który pasożytuje w jelicie cienkim człowieka.  Głównym żywicielem pośrednim jest bydło lub inne gatunki hodowlanych zwierząt. Jaja znajdujące się w kale tych zwierząt mogą być przenoszone w inne miejsca za pośrednictwem owadów. Do organizmu człowieka dostaje się pasożyt wraz z surowym (tatar) lub niedogotowanym mięsem, w którym znajdują się larwy.

Objawy taciemca nieuzbrojonego

Na ogół obecność tasiemca nieuzbrojonego jest dobrze tolerowana przez człowieka. Brak specyficznych objawów w tej chorobie. Tasiemczyca przebiega z zaburzeniami pokarmowymi, czasem ostrymi jelitowymi obstrukcjami. Często występują biegunki i bóle głodowe – bóle poranne z uczuciem ssania lub ucisku. U dzieci mogą pojawiać się następujące objawy: brak apetytu i przyrostu masy ciała, zaburzenia wzrostu oraz uczucie osłabienia. Produkty przemiany materii tasiemca wywołują reakcje skórne w postaci pokrzywki, podenerwowanie i brak koncentracji. Znane są przypadki występowania tasiemca nieuzbrojonego w macicy, powodującego pomenopauzalne krwawienia. Proglotydy wydostają się przez odbyt w ciągu dnia. Rozpoznanie opiera się na wykryciu proglotydów poruszających się w świeżym kale.

water with raspberries and mint

Zapobieganie nabyciu tasiemca

Mięso używane do sporządzania „tatara” powinno być dokładnie badane weterynaryjnie na obecność larw. Zaleca się spożywanie mięsa gotowanego. Temperatura 56 stopni niszczy larwy tego tasiemca. Mrożenie mięsa w temperaturze -10 stopni przez 5 dni zabija larwy. Bydło nie powinno być wypasane na łąkach zanieczyszczonych kałem człowieka. Jaja tego tasiemca mogą przeżyć na trawie na wolnym powietrzu 159 dni i 33 dni w wodzie.